ترجمه حضوری تجاری

مترجمان چند زبانه ما با همراهی شما در جلسات تچاری و معاملاتی  حاصل نمودن بهترین نتابج را تضمبن  می نمابند

 

بازاریابی و نگارش مراسلات

تیم با ترجمه ما به یاری شما در زمینه تهیه و ترجمه مدارک تخصصی, بازاریابی وهمچنین انجام مراسلات روزمره تجاری می پردازد

همراهی در سفر

هدف شما چه تجارت چه گردشگری باشد همکاران مجرب و چند زبانه ما به صورت شبا نه روزی در کنارشما خواهند بود